Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mailaanvraag aan Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers verstrekt. Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM WOORDDIENSTBEGELEIDING MARIAN SNIEKERS GEGEVENS NODIG HEEFT

Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WOORDDIENSTBEGELEIDING MARIAN SNIEKERS GEGEVENS BEWAART

Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mariansniekers.nl. Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers op via info@mariansniekers.nl.

Mariansniekers.nl is een website van Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers.

Woorddienstbegeleiding Marian Sniekers is als volgt te bereiken:
Postadres: Teskenlaan 24, 6097 GA  HEEL
Vestigingsadres: Teskenlaan 24, 6097 GA  HEEL
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50660330
Telefoon: 06 – 230 299 58
E-mailadres: info@mariansniekers.nl